19 Oktober 2020 telah berlangsung sesi Menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) antara BSN dan Teraju Ekonomi Asnaf Sdn Bhd (TERAS) bagi Program BSN MulaNiaga, yang merupakan satu inisiatif untuk memperkasakan usahawan mikro dari kalangan asnaf dan B40.

Majlis turut dihadiri oleh En. Mujibburrahman Abd Rashid, Ketua Pegawai Perniagaan BSN dan En. Mohd Hasnul Redza Abdul Rahim, Pengurus Besar TERAS.

#BSNMalaysia#BSNKanAda

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *