FUNGSI PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

  1. Memastikan pejabat, logistik operasi, peralatan berada didalam keadaan baik
  2. Penekanan kepada peningkatan kualiti kakitangan
  3. Penyelenggaraan premis syarikat serta sewaan: Ibupejabat TERAS , 9 premis agihan makanan, 8 bengkel serta stor jahitan
  4. Penyelarasan dan penyelenggaran aset secara berterusan
  5. Pengambilan warga kerja TERAS
  6. Kebajikan kakitangan diutamakan