Meningkatkan produktiviti secara konsisten dalam memenuhi keperluan Service Level Agreement (SLA) serta memberikan pulangan yang besar kepada pemegang saham dalam tempoh 5 tahun.