1. Membangun, mengurus dan mengawal pembagunan usahawan asnaf
  2. Memberi latihan keusahawanan dan latihan teknikal secara efektif dan berkesan
  3.  Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada asnaf melalui kolaborasi dengan pihak swasta
  4.  Mengurus geran yang diberikan kepada TERAS secara efisyen dan efektif