TERAJU EKONOMI ASNAF (TERAS)

_

Tujuan Penubuhan

  1. Membangun, mengurus dan mengawal pembagunan usahawan asnaf
  2. Memberi latihan keusahawanan dan latihan teknikal secara efektif dan berkesan
  3. Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada asnaf melalui kolaborasi dengan pihak swasta
  4. Mengurus geran yang diberikan kepada TERAS secara efisyen dan efektif