• Meningkatkan kepuasan pelanggan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) melalui Service Level Agreement (SLA)

 

  • Menambah nilai dan memaksimumkan keuntungan TERAS

 

  • Memperkasa pengurusan sumber TERAS