Pada tahun 1994, MAIS Zakat Sdn. Bhd. yang dikenali sebagai Pusat Zakat Selangor (PZS) ditubuhkan bertujuan menjalankan aktiviti kutipan dan agihan zakat di Negeri Selangor.

Bagaimanapun, apabila PZS dinaiktaraf kepada Lembaga Zakat Selangor (MAIS) pada tahun 2006, MAIS Zakat Sdn. Bhd. tidak lagi aktif (dormant).

Pada tahun 2011, MAIS Zakat Sdn. Bhd. telah diaktifkan semula bertujuan untuk meluaskan peranan Lembaga Zakat Selangor dalam melaksanakan Program Pembangunan Ekonomi untuk asnaf fakir dan miskin di Negeri Selangor.

Pada November 2015, MAIS Zakat Sdn. Bhd. telah menukar nama kepada Teraju Ekonomi Asnaf Sdn. Bhd dengan singkatan nama TERAS.