Teraju Ekonomi Asnaf Sdn Bhd (TERAS)
adalah sebuah anak syarikat di bawah
Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)