Menjadi sebuah organisasi terulung dalam melaksanakan tanggungjawab untuk memenuhi Service Level Agreement (SLA) dan memaksimumkan keuntungan syarikat.