TERAJU EKONOMI ASNAF (TERAS)

_

Sektor Kewangan, Pentadbiran & Perolehan

FUNGSI SEKTOR KEWANGAN

 

  1. Dokumentasi yang lengkap bagi sebarang pembayaran.
  2. Memastikan aliran tunai dalam kadar bersesuaian bagi satu-satu masa.
  3. Memastikan semua sektor menggunakan bajet yang ditetapkan.