FUNGSI SEKTOR KEWANGAN

  1. Dokumentasi yang lengkap bagi sebarang pembayaran.
  2. Memastikan aliran tunai dalam kadar bersesuaian bagi satu-satu masa.
  3. Memastikan semua sektor menggunakan bajet yang ditetapkan.