TERAJU EKONOMI ASNAF (TERAS)

_

Sektor Khidmat Pengurusan Dan Perancangan Strategik

FUNGSI PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

 

  1. Memastikan pejabat, logistik operasi, peralatan berada didalam keadaan baik
  2. Penekanan kepada peningkatan kualiti kakitangan
  3. Penyelenggaraan premis syarikat serta sewaan: Ibupejabat TERAS , 9 premis agihan makanan, 8 bengkel serta stor jahitan
  4. Penyelarasan dan penyelenggaran aset secara berterusan
  5. Pengambilan warga kerja TERAS
  6. Kebajikan kakitangan diutamakan