TERAJU EKONOMI ASNAF (TERAS)

_

Sektor Pembangunan Perniagaan

OBJEKTIF SEKTOR PEMBANGUNAN USAHAWAN

 

Mengeluarkan usahawan asnaf yang berdikari, proaktif dan berkarisma melalui bantuan modal, dan pemantauan berterusan.

Untuk meningkatkan jumlah usahawan asnaf yang berdaya maju untuk keluar dari status asnaf fakir miskin.