TERAJU EKONOMI ASNAF (TERAS)

_

Sektor Perkhidmatan Jahitan

OBJEKTIF SEKTOR LATIHAN ASNAF

 

  1. Menyediakan dan mengendali kursus serta latihan keusahawanan asnaf fakir miskin bagi menambah kemahiran kearah meningkatkan pendapatan.
  2. Menyediakan dan mengendali program latihan jahitan kepada asnaf fakir dan miskin.
  3. Membekalkan keperluan kelengkapan pakaian sekolah untuk anak-anak asnaf fakir dan miskin.