TERAJU EKONOMI ASNAF (TERAS)

_

Sektor Perkhidmatan Pembekalan Dan Logistik

OBJEKTIF SEKTOR AGIHAN MAKANAN

 

Membekal makanan asasi yang berkualiti kepada asnaf fakir dan miskin Lembaga Zakat Selangor mengikut kuantiti dan tempoh masa yang ditetapkan.