TERAJU EKONOMI ASNAF (TERAS)

_

Soalan Lazim

Soalan Pertama?

Jawapan pertama.

Soalan Kedua?

Jawapan Kedua

Soalan Ketiga?

Jawapan 3

Soalan Keempat?

Jawapan 4

Soalan Kelima?

Jawapan 5