TERAJU EKONOMI ASNAF

_

Unit Audit Dalam & Integriti

FUNGSI UNIT AUDIT DAN KUALITI

 

  1. Menjalankan pengauditan secara telus dan berkesan.
  2. Menyediakan laporan audit yang seimbang tanpa sebarang prejudis dan prasangka.
  3. Memastikan gerak kerja bagi aktiviti operasi dan sokongan mematuhi prosedur / tatacara / panduan / manual yang disediakan.
  4. Melaksanakan tindakan pembetulan yang diperlukan ke atas sebarang kelemahan yang dikenalpasti dan melaksanakan penambahbaikan berterusan.
  5. Mencadangkan penambahbaikan urustadbir di TERAS secara berterusan.
  6. Menjalankan aktiviti audit dan kualiti mengikut fasa yang ditetapkan.